Missale Romanorum

Hlavný | Popis dokumentu | Technický popis | Obsah | Galéria | Obrazy | Zdroj XML

Signatúra:  Rkp. zv. 387                        Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied

Technický popis

Digitalizácia obrazov

Digitalizačné centrum: University Library in Bratislava

Spracovateľ: University Library in Bratislava

Pracovisko: B3

Kamera

Cambo 4x5

Skenovacia stena

BetterLight 6000

Objektív

Schneider Makro-Symmar MH 5,6/180 mm

Senzor

Ovládací program skenera

ViewFinder 5

Nastavenia kamery

Svetlá: fluorescent lighting Grigul, IR filter

Clona: f11

Čas expozície: 60 ms

Využitie CCD

100 %

Poznámka

ISO 176

Rozlíšenie obrazov

DPI horizontálne: 342

DPI vertikálne: 360

Farebná kalibrácia

Program (pre ICC profil): Profil Maker 5

Kalibračná tabuľka (pre ICC profil): Color Checker DC GretagMacbeth

Obrazový súbor tabuľky: gretag.jpg

Dátový súbor tabuľky: 010804-08.txt

ICC profil: UKB050803B3.icc

Tlačená referenčná tabuľka HEXACHROM

Obrazový súbor tabuľky: hexa.jpg

Dátový súbor tabuľky: hexa_tab.txt

Uloženie tabuľky: tabulka je prilozena k CS

:

Program na spracovanie obrazov

Adobe Photoshop