Missale Romanorum

Hlavný | Popis dokumentu | Technický popis | Obsah | Galéria | Obrazy | Zdroj XML

Signatúra:  Rkp. zv. 387                        Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied

Bibliografický popis

Identifikácia dokumentu

Miesto uloženia: Bratislava

Depozit: Ústredná knižnica SAV

Signatúra: Rkp. zv. 387

Záhlavie

Názov: Missale Romanorum

Autor:

Jazyk textu: latinský

Poznámka: Podľa písma a vnútornej štruktúry misála sa vznik kódexu predpokladá v 2. pol. 14. storočia. Skladba kalendára s nekrologickými a inými záznamami nabáda hľadať pôvod kódexu v Rakúsku (kláštor). O spôsobe a dobe jeho získania Lyceálnou knižnicou nemáme nijaké údaje.

Dátum vzniku: 14. storočie

Obsah

Prehľad

1r-7v Calendarium

8r-9v Praefationes

10r-13v Canon missae

14r-15v Officium S. Elizabeth et S. Iohanis ante portam Latinam cum sequentiis

16r-131 Proprium de Tempore a dom. Paschae usque dom. XXV. post pentecosten.

132r-132v Versus Alleuiatici

133r-190v Proprium de sanctis

190v-191v Adscr. manibus post.

192r-240v Commune sanctorum

240v-253v Missae Votivae

253v-256r Additamenta fere manibus post. exarata

Textová jednotka


Fyzický popis

Nosič

pergamen

Rozsah dokumentu: 255 l. ( Rozmery: 22 x 15,5 cm )

Notácia

Osnova so 4 čiarami (znotované sú časti omší), kvadrata

Popis výzdoby

Výzdoba :

Na f. 9r voľne uložená miniatúra s iniciálou T-e, časté perokresbové ornamentálne červeno-modré iniciálky so

skromnou marginálnou výzdobou, rubrikácia

Popis väzby

Väzba

Drevené dosky v tmavočervnej koži s okrasnými puklicami (ružice). Zvyšky po 2 sponách. Na chrbte z 19. stor.:

Missale Romanum

Doplnková informácia

Literatúra

Sopko, J.: Stredoveké latinské kódexy v slovenských knižniciach. Martin : Matica slovenská, 1981, s. 148-149