Missale Romanorum

Hlavný | Popis dokumentu | Technický popis | Obsah | Galéria | Obrazy | Zdroj XML
Prvý | Predchádzajúci | Nasledujúci | Posledný
Užívateľská kvalita

Signatúra:  Rkp. zv. 387                        Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied

Foliácia 0141v